SILIC CACBUA (SIC)

SILIC CACBUA (SIC)

 

Trong công nghiệp luyện kim hiện đại, Silic Cacbua (SiC) được sử dụng rộng rãi trong điều chỉnh thành phần C và Si trong Gang và Thép.

Silic Cacbua (SiC) giúp nâng cao chất lượng mẻ nấu, giảm nguyên nhân gây rỗ khí vật đúc, biến tính tổ chức tế vi theo xu hướng nhỏ mịn, giúp nâng cao cơ tính của chi tiết đúc. Hơn nữa, khi dùng SiC sẽ giảm tối đa lượng dùng của ferrosilic và chất tăng cacbon (khi nấu gang), giúp tăng hiệu suất hấp thụ cacbon vào mẻ nấu (giảm cháy hao), mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt

Bình luận