LÒ NẤU NHÔM

LÒ NẤU NHÔM

 

Lò phản xạ (lò nấu nhôm) được dùng rất phổ biến trong nấu luyện nhôm và tái chế.

BND Việt Nam cùng các đối tác chiến lược cam kết cung cấp các giải pháp toàn diện và đồng bộ thiết bị lò nấu nhôm theo nhu cầu của khách hàng.

Bình luận