GIÁP CHỐNG ĐẠN

GIÁP CHỐNG ĐẠN

 

Các vật liệu Silicon Carbide (SiC) tiên tiến do tập đoàn Saint Gobain tiên phong nghiên cứu và phát triển đã bảo vệ các chuyên gia quân sự, thực thi pháp luật và an ninh trong hơn 40 năm qua. 

Chúng tôi đã cung cấp giáp quân sự trên bốn lục địa khác nhau cho nhiều chính phủ, các nhân viên thực thi pháp luật và quân đội.

 

Bình luận